Silva Groenwerken Holten
Denneboomstraat 3
7451 CN Holten
T.: 06 53 81 00 01
E. : info@silvagroenwerken.nl
I. : www.silvagroenwerken.nlWerkzaamheden
   

Bosverzorging:

- Advies
- In- en verkoop hout (op stam)
- Klepelen
- Diepfrezen (omvormen subsidiebos naar landbouwgrond)
- Versnipperen van hout en takken
- Onderhoud en aanleg zandwegen
- Prunus bestrijding

Boomverzorging:

- Advies
-

Snoeien en rooien van bomen met behulp van een hoogwerker of met door middel van klimtechnieken
- Versnipperen van hout en takken
- Stobbenfrezen (ook op moeilijk bereikbare plaatsen)
- Groeiplaatsverbetering
- VTA controles
- Eikenprocessierups bestrijding
- Aanleg beplantingen
- Verplant (grote) bomen

Landschapsbouw:

- Aanleg en onderhoud erfbeplantingen
- Onderhoud houtwallen en houtsingels
-
Aanleg en onderhoud landschappelijke beplantingen
- Prunus bestrijding

Natuurbouw:

- Maaien natuurlijke graslanden
- Heide maaien/Plaggen
- Aanleg en onderhoud van (kikker)poelen en vijvers